Het gebeurt vaker bij Neel. Ze schildert op schilderijen door. Met
tussenpozen. De doeken veranderen dus, gaandeweg. Deze Erasmus
vindt ze pas in 2013 voltooid. Dat is 28 jaar later. Erasmus, nu in
donkere kimono, is wel een stukje ouder geworden, ja.