Affiche. Ontwerp: Studio Berry Slok, tekst:
Paul Mertz, 'Erasmus draagt transparant blauw''.
Graniet en plastic. Uiteraard van Neel Korteweg,
evenals de foto en de digitale bewerking.